Investor Relations
Home > Investor Relations > Investor Relations
Investor Relations
Stock Information
TSE MOPS
Stock Code: 6423
Contact Window
Stock Transfer Agent :Yuanta Securities
Add:B1,No.210,Sec.3,Chengde Rd.,Datong Dist.,Taipei City,Taiwan,R.O.C.
Tel: 886-2-25865859
Yield Microelectronics Corp
Contact : Sandy Cheng
Add: 7F-2,No.28,Tai-Yuen St.,Chu-Pei City,Hsin-Chu County,Taiwan,R.O.C
Tel: 886-3-5526035 ext:2110
Fax : 886-3-5526036